Turkse democraten: Nederland moet zich aan internationale afspraken houden

De Union of International Democrats (UID) in Nederland roept de regering op zich te houden aan internationale overeenkomsten. Aanleiding is een recente brief van het secretariaat van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer.

In de brief wordt gemeld dat de taalcursusvereiste, die geldig is vanaf 1 januari 2022, gaat gelden voor alle aanvragen die bij de IND zijn gedaan voor gezinshereniging vanaf 1 oktober 2022. Daarom zal er met ingang van 1 oktober 2022 geen mvv-visum (machtiging tot voorlopig verblijf) worden gegeven aan mensen die de taalcursus in Turkije niet hebben afgerond, ongeacht de type aanvraag.

Daarop heeft UID Nederland een bericht gedeeld waarin wordt benadrukt dat internationale overeenkomsten een positie hebben die na de grondwet komt en boven de geldende wet wordt beoordeeld.

“Wij willen erop wijzen dat de Nederlandse regering, die andere staten altijd adviseert om zich aan internationale afspraken te houden, moet afzien van deze praktijk die duidelijk in strijd is met de Ankara-overeenkomst uit 1963. Hoewel het duidelijk is dat de per 1 januari 2022 gevraagde inburgeringstest in strijd is met de Ankara-overeenkomst, is het duidelijk dat nogmaals schending van de overeenkomst niet in overeenstemming is met de Nederlandse staatspraktijken en het vertrouwen in de wet schaadt.”

In deze dagen waarin de Nederlands-Turkse betrekkingen positief vorderen, is er behoefte aan het implementeren van praktijken die zullen leiden tot de integratie van de Nederlands-Turkse samenleving, onderstreept UID. Praktijken die tot het tegendeel leiden, zullen geen positieve bijdrage leveren aan de Nederlands-Turkse betrekkingen.


“De Tweede Kamerleden en vooral leden met een juridische achtergrond mogen hierover niet zwijgen. Bij deze gelegenheid verwachten wij van de Nederlandse regering dat zij praktijken die in strijd zijn met het Ankara-overeenkomst niet zullen doorvoeren. We verwachten dat de focus van de Nederlandse regering komt te liggen op bijdragen en bevorderen van de ontwikkeling van de oude Turkse-Nederlandse betrekkingen.”

UID

De onafhankelijke ngo UID staat bekend als bevorderaar van het emancipatie- en participatieproces van de Turkse gemeenschap in Europa op verschillende fronten. UID ziet kansen door het nieuwe thuisland te verbinden met het land van herkomst en ziet de Turken in Europa graag Europese Turken worden genoemd en niet enkel ‘een Turk’.

Verder stimuleert en ondersteunt UID de integratie, met behoud van eigen identiteit, van met name de Nederlandse Turken in Nederland. Ook stimuleert en begeleidt het Nederlands-Turkse studie- en uitwisselingsprogramma’s, (taal)cursussen, seminars, wetenschappelijke studies en onderzoeksprojecten. Daarnaast wordt de Nederlands-Turkse betrekkingen en verhoudingen op sociaal, cultureel, economisch en wetenschappelijk niveau bevorderd.

UID organiseert diverse (inter)nationale programma’s met uiteenlopende thema’s, zoals conferenties over de investeringsmogelijkheden in Turkije, televisiedebatten over de politieke participatie van Nederlandse Turken, culturele evenementen en workshops. Deze activiteiten leiden vaak tot hechtere samenwerkingsverbanden met verschillende personen, organisaties en bedrijven en resulteren in het benutten van kansen op sociaal, cultureel, economisch en politiek niveau.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | Turkish Media Center (TMC) | Gepubliceerd: 23-07-2022

Author: Ak Ajans