DANIŞMANLIK | ORGANİZASYON | SERGİ HİZMETLERİ

Danışmanlık Hizmetleri:

Eşleştirme faaliyetleri kapsamında işletmeye verilecek; pazar araştırması, potansiyel işbirliği yapılabilecek işletme araştırması, fuar araştırması, makine-teçhizat ve teknoloji araştırması, yerel mevzuat araştırması, finans kaynakları araştırması, yatırım/fizibilite araştırması, insan kaynakları araştırması, taleplerin iletilmesi, sözleşme hazırlama v.b. konularında danışmanlık hizmetlerini kapsar.

(2) İşletme için oluşturulmuş her bir danışmanlık konusu için ayrı ayrı oluşturulan faaliyet planında; hizmetin amacı, hizmetin yeri, verilecek alt hizmetler, hizmetleri verecek personel/danışman adları, başlama-bitiş tarihleri, toplam çalışma süresi (gün), görüşülecek kişiler/kurum ve kuruluşlar, çıktının niteliği (rapor, potansiyel müşteri listesi, potansiyel müşterilerin profilleri, sözleşme taslağı, vb.) gibi bilgiler bulunmalıdır.

(3)  Her bir danışmanlık hizmeti için destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’yi, Program süresince danışmanlık hizmetleri için verilecek toplam destek üst limiti ise 15.000 (onbeşbin) TL’yi geçemez.

 

image

 

Organizasyonel Hizmetler:

(1) Eşleştirme faaliyetleri kapsamında işletmeye verilecek;

 • Firma/kurum-kuruluşlar ile ikili iş görüşmesi organizasyonu,

 • fuar ve firma ziyaretleri,

 • tercümanlık-çeviri,

 • şoför/araç kiralama,

 • havaalanı transferi,

 • bankacılık/sigorta/

 • güvenlik hizmetleri,

 • toplantı salonu

 • kiralama,

 • vize/davet mektubu hazırlama,

 • projeksiyon, bilgisayar gibi ofis araçları tedariği,

 • telefon, faks, internet hizmeti veorganizasyona ilişkin ulaşım ve konaklama hizmetlerini kapsar.

(2) Organizasyonel Hizmetler kapsamında düzenlenecek her bir organizasyonda verilen hizmetler için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’yi, Program süresince organizasyonel hizmetler için verilecek toplam destek üst limiti ise 15.000 (onbeşbin) TL’yi geçemez. Bu kapsamında verilen hizmetler için hizmet konu, miktar ve tutarları başvuru formunda/faturada ayrı ayrı belirtilir.

 

image

 

Daimi Sergi Alanı Hizmetleri:

(1) Eşleştirme faaliyetleri kapsamında işletmeye verilecek;

 • kapalı alan tahsisi,
 • stand
 • konstrüksiyonu,
 • stand dekorasyonu,
 • ürünlerin yurt içindeki depo ile daimi sergi alanı arası gidiş/dönüş nakliyesi,
 • ürünlerin yurt dışı indirme/depolama/yükleme işlemleri,
 • daimi sergi alanının genel güvenlik ve genel temizlik hizmetleri,
 • ürünlerin gümrük işlemleri ile yurt dışı nakliye sigortalama işlemleri
  ve benzeri hizmetleri kapsar.

(2) Program süresince işletmenin en az 6 (altı) aylık daimi sergi alanı kiralaması için verilecek toplam destek üst limiti 10.000 (onbin) TL’dir.

 

 

 

 

Author: Ak Ajans